Eduface English

Almanca Kursları

X

Bilgi Talep Formu

almanca Almanca EDUFACE DİL OKULLARIN’da öğrenilir. Uzun yıllardan beri başarılı çizgisini korumakta olan Eduface Dil Okulları, dil eğitimindeki tecrübesi ve başarısıyla 10 yıldır Almanca eğitimi vermeye devam etmektedir.
Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki ülkemizde, birçok kişi ve kuruluş Almanca’ya yönelmekte ve geleceklerine bu düzlemde yatırım yapmaktadır.

Almanca Kur Sistemi

EDUFACE DİL OKULLARIN’da Almanca eğitimi 5 kurluk bir sistemle verilmektedir. Her kur 100 ders saatinden oluşmakta. Başlangıç düzeylerinde Türk, orta ve ileri seviyelerde Alman öğretmenlerle çalışılır. Verilen eğitimin amacı; öğrencinin dört dil becerisini geliştirmektir.

1 – ANFÄNGER A1 (BAŞLANGIÇ 1)

Öğrenci bu düzeyde genel Almanca ile tanışır ve temel bilgiler edinir. Öğrendiği temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. “Geçmiş” ve “şimdi” ile ilgili konuşabilir, yazabilir, kısa yorumlar yapabilir, istekte bulunabilir.
Dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde gelişir. Sözcük dağarcığında gelişim hızlanır. Bu düzeydeki öğrenciler öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve istemlerini yazılı olarak ifade edebilirler.

2 – ANFÄNGER A2 (BAŞLANGIÇ 2)

Başlangıç 2 düzeyi, bireyin Almanca’nın yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerini öğrendiği ve uyguladığı dört dil becerisindeki eksikliklerini giderdiği bir aşamadır. Bu düzeyde öğrenci, kendini daha rahat ifade edebilir.
Çok karmaşık olmayan metinleri rahatlıkla çözebilir. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcük dağarcığıyla dile getirebilir. Günlük yaşamın pek çok düzleminde rahat iletişim kurabilir.

3 – GRUNDSTUFE B1 (TEMEL)

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar çözümlendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice pekişir ve gelişir. Öğrenci, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar.
Bu aşamaya ulaşmış birey, yapacağı bireysel çalışmalarla (kitap, dergi, gazete okumak; TV ve DVD izlemek; ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) Almanca’sını “kullanır” duruma getirebilir.

4 – GRUNDSTUFE B2

Grundstufe B1 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, konuşma sınıflarımıza katılarak Almanca konuşma becerilerini hızlı, doğru ve akıcı biçimde geliştirebilirler. Ölçme ve Değerlendirme Dersler sırasında yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde amaç; öğrencinin gelişimini izlemek ve olası problemlere zamanında çözüm bulabilmektir.
Öğrencinin devam-devamsızlık durumu her hafta kontrol edilir. Belirli periyotlarda öğretmenler ve eğitim danışmanları, tüm grupların durumunu değerlendirir. Her kur ortasında ve sonunda sınav yapılarak, her kursiyere “kursiyer durum raporu” sunulur.
Almanca kurs ücretleri, fiyat indirimleri ve kampanyaları hakkında en iyi ve doğru bilgiye; şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

* Her Seviyede 100 Saat Egitim
* 6 ile 8 Kisilik Siniflar
* Online Eğitim
* Ücretsiz Aktiviteler
* Başarı Garantisi
* Sertifika
*Ücretsiz Kitaplar

almanca ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ KURSU:

Yurtdışından Almanya'daki eşinin yanına taşınmak isteyen bir kimse, kendi ülkesinden ayrılmadan önce, basit düzeyde Almanca bilgisini belgelemek zorundadır. Bu kişiler, ancak bundan sonra Almanya'ya seyahat edebilecekleri oturma müsaadesini alabilirler.

Almanya'nın yurtdışı temsilcilikleri ve yabancılar dairesi, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sınavını basit düzeyde Almanca bilgisini gösteren belge olarak kabul etmektedir. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sınavı iki bölümden oluşmaktadır: 65 dakika süren bir yazılı sınav ve 15 dakika süren bir sözlü sınavdan oluşmaktadır.

Yazılı sınavda, günlük yaşamdaki kısa konuşmaları, özel telefon mesajlarını ya da hoparlörle kamuya yapılan anonsları dinler ve bunlarla ilgili soruları cevaplandırırsınız. Kısa notlar, küçük ilanlar, bilgilendirme levhaları ya da duyurular gibi kısa metinleri okur, bunlarla ilgili soruları cevaplandırırsınız. Basit formları doldurur ve günlük yaşama ilişkin kişisel kısa bir metin yazarsınız.
Sözlü sınav, grup halinde yapılır. Grup içerisinde kendinizi tanıtırsınız. Daha sonra günlük yaşamla ilgili sorular sorar, cevaplandırır ve grup içerisinden bir kişiye günlük yaşamdan bir şeyle ilgili ricada bulunursunuz.

Aile Birleşimi kursumuzda ana dili Almanca olan sınav sistemini çok iyi bilen profesyonel öğretmenlerimizden eğitim alırısınız. Aile Birleşimi sınav içeriğinde uzman ve Alman Kültürünü yakından tanıyan ve uzun yıllar Almanya’da ikamet etmiş öğretmenlerdir.

Anasayfa

Şubeler

Whatsapp

Hemen Arayın